หลักในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบนั้นต้องใช้หลักวิชาการผสมกับศาสตร์ของศิลปะเข้าด้วยกัน ถึงจะออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกมามีความสอดคล้องกับกับผลิตภัณฑ์และองค์กรของท่านนั้นเอง แล้วนอกจากนั้นเราต้องมีข้อมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ในมืออยู่แล้วถึงจะสามารถสร้างงานออกมาได้สมบูรณ์แบบนั้นเอง ต้องรู้ข้อมูลด้านการตลาด เช่น ต้องรู้ว่าสินค้าของเรานั้นจะจัดจำหน่ายที่ไหนหรือต้องรู้ว่าสินค้าเรานั้นจะจำหน่ายดีในฤดูกาลไหนนั่นเอง
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเราด้วยว่ากลุ่มคนที่เราจะขายสินค้านั้นจำแนกตามประเภทไหนได้บ้าง เช่น เพศ อายุ ฐานะทางการเงิน ศาสนา เป้นต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้านั้นเราจำเป้นจะต้องใส่ข้อมูลทางโภชนาการให้ครบถ้วน หรือแม้แต่จะใส่ประวัติความเป็นมาของสินค้านั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการใส่ เพื่อให้ลูกค้านั้นได้เข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้นและควรที่จะต้องใส่จุดเด่นหรือประโยชน์หรือคำเตือนถ้ามี และควรใส่น้ำหนักปริมาณ และราคาให้ชัดเจน
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เราจะคำนึงถึงความสวยงานของรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถที่จะปกป้องรักษาของหรือสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ด้วยดังนั้นเวลาเราจะทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นควรจะคำนึงถึงข้อนี้เป็นหลักสำคัญอีกหนึ่งข้อต้องมีความสามารถที่จะป้องกันการขาดหรือรั่วซึมหรือรักษาอุณหภูมิแล้วยังรวมไปถึงการเก็บกลิ่นหรือรสชาติของสินค้าไว้ได้นั้นเอง และยังต้องมีความสามารถในการยืดอายุของสินค้าได้ แล้วต้องมีความสะดวกในการพกพาและถ้าการออกแบบที่ดียังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ด้วย การที่ใช้การขนส่งที่ต้นทุนต่ำที่สุดก็คือ 1 ในกลยุทธ์การตลาด เช่นกัน
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นอาจจะทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้า คงสภาพสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด ป้องกันแสงแดด และอุณหภูมิ แล้วการออกแบบที่ดีย่อมทำให้เกิดการโฆษณาทางการตลาดได้ แต่ในปัจจุบันนั้นดลกเรากำลังร้อนขึ้นไปทุกที เราจึงต้องเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในหลายๆองค์กรปัจจุบันนั้นเริ่มให้ความสนใจกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนตามกระแสรักโลกในปัจจุบัน เป้นที่นิยมมากเพราะเป้นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่นการใช้วัสดุที่ทำมาจากกระดาษ หรือการใช้พลาสติกที่บางลงกว่าปกติ จะช่วยลดเวลาในการย่อยสลายได้ และบรรจุภัณฑ์นั้นยังสามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง


👌 ออกแบบกราฟิกดีไซน์รูปแบบใหม่ล่าสุด
🚀 ออกแบบโดยดีไซเนอร์กว่า 1,000+
👌 เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.design365days.com
🖼 ตัวอย่างผลงาน คลิก
💰 ราคาค่าออกแบบ คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง