เครื่องหมายการค้าต้องห้ามในการทำโลโก้

ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
ในการออกแบบโลโก้มักจะมีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ประกอบชื่อโลโก้เสมอๆ ซึ่งก็มีตราสัญลักษณ์ต้องห้ามบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะตั้งได้ ผิดกฏหมาย โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์,พระราชินี,รัชทายาท หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ธงชาติ,ตราแผ่นดินและ เครื่องหมายราชการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. เครื่องหมายตราประจำตำแหน่ง
5. เครื่องหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบสุขของประเทศชาติ
6. เครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่แล้ว
7. เครื่องหมายที่กำกวม ทำให้ผู้คนสับสนในสินค้าหรือบริการของคุณ
8. เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่แล้ว
9. เครื่องหมายอื่นๆ ที่รัฐบาลกำหนดว่าห้ามใช้
10. เครื่องหมายที่คล้ายกับข้อ 1-9

ดังนั้นในการเลือกเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ในการออกแบบโลโก้ ต้องระวังข้อห้ามนี้ไว้ ไม่อย่างงั้นท่านจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ผ่านแน่นอน www.design365days.com

บทความที่เกี่ยวข้อง