5 อย่างที่นักออกแบบโลโก้ต้องเข้าใจ

5 อย่างที่นักออกแบบโลโก้ต้องเข้าใจ
สำหรับนักออกแบบโลโก้มือใหม่เมื่อมีโอกาสได้เริ่มต้นงานออกแบบโลโก้ให้กับลูกค้า ก็คงจะต้องรู้สึกกดดันและกังวลว่างานจะถูกใจลูกค้าหรือไม่กันอย่างแน่นอน โดยวันนี้เราก็มีคำแนะนำดีๆ สำหรับนักออกแบบมือใหม่เพื่อจะได้ทราบว่า การเป็นนักออกแบบโลโก้นั้นเราควรจะต้องเข้าใจอะไรบ้างก่อนเริ่มต้นงานออกแบบ
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
1. พื้นฐานการวาดภาพ ก่อนจะเริ่มออกแบบโลโก้นั้น เราควรจะเริ่มต้นจากการร่างภาพคร่าวๆ เสียก่อน ซึ่งการร่างภาพนี้เราก็สามารถนำไปใช้เป็นแบบในการนำเสนอลูกค้าได้อีกด้วย ฉะนั้นแล้วเราควรจะมีความรู้เบื้องต้นในการวาดภาพเสียก่อน

2. การใช้งานโปรแกรมสำหรับออกแบบ เช่นเดียวกับการวาดภาพ เพราะการออกแบบโลโก้นั้นเราอาจต้องใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสามารถกำหนดขนาดและรูปแบบ รวมถึงสีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฉะนั้นแล้วเราควรที่จะศึกษาเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมให้เข้าใจเสียก่อน

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดสี ในการออกแบบโลโก้นั้น เราต้องถามกับลูกค้าเสียก่อนว่าลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหน เช่นงานปริ้นท์หรืองานบทเว็ปไซต์ ซึ่งโหมดสีสองอย่างนี้จะต่างกัน ซึ่งก็คือ CMYK และ RGB ฉะนั้นก่อนสั่งผลิตงานควรตรวจเช็คโหมดสีที่ตั้งไว้ก่อนว่าเป็นโหมดไหนเพื่อที่สีจะได้ไม่เพี้ยนไปจากที่ออกแบบไว้
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
4. การคิดค่าจ้างในงานออกแบบ อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรทำความเข้าใจก่อนจะตกลงรับงานจากลูกค้า ซึ่งค่าจ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานและความยากง่าย แต่ในบางกรณีลูกค้าก็อาจจะไม่เข้าใจและคิดว่าเราคิดค่าผลงานในราคาที่สูงเกินไป ฉะนั้นเราต้องคำนวณค่าแรงค่าผลงานรวมถึงค่าเสียเวลาต่างๆ ด้วย แต่ก็ควรจะให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี

5. โลโก้และสีต้องอยู่มรทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็นหลักในการออกแบบโลโก้เลยก็ว่าได้ เพราะโลโก้ที่ดีนั้นตัวโลโก้จะต้องบอกเรื่องราวได้ ฉะนั้นงานออกแบบทั้งตัวโลโก้และสีจะต้องบอกได้ว่าบริษัทนั้นๆ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไร