font กับงานออกแบบโลโก้

font กับงานออกแบบโลโก้
ในการออกแบบโลโก้นั้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ font เพราะโลโก้ต้องประกอบไปด้วยชื่อของโลโก้ ซึ่งในการออกแบบโลโก้นั้นต้องเลือกใช้ font ให้เหมาะสมกับงานของเรา

หลักการเลือก font ในการออกแบบโลโก้
ในกรณีของงานทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่งานศิลปะ เช่น งานนำเสนอ , รายงาน , เว็บไซต์ ควรเลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ทันที เพราะหัวใจหลักคือเนื้อหาของตัวผลงานนั้นๆ แต่สำหรับการออกแบบโลโก้ ควรเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความหมายเข้ากับงานนั้น โดยยึดหลักของธุรกิจหรือปัจจัยอื่นๆ เป็นหลัก รวมไปถึงฮวงจุ้ย การใช้ font ควรควรคำนึกเรื่องสีด้วย ควรใช้สีที่สามารถมองได้ง่าย ตัดกับพื้นหลังอย่างชัดเจน ในการออกแบบโลโก้จริงๆ นั้นควรใช้ฟ้อนต์หลายๆ ชนิดและเปรียบเทียบว่าฟ้อนต์ไหนดีที่สุด

จะหา font ดีดีจากที่ไหน
font มีแหล่งมากมายที่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นฟ้อนต์ฟรีหรือฟ้อนต์เสียเงิน ซึ่งแน่นอนต้องเลือก font ให้เหมาะสมกับงานของตนเอง โดยถ้า font ฟรีในประเทศไทย ก็คงจะไม่พ้น www.f0nt.com ซึ่งเป็นศูนย์รวมฟ้อนต์สวยๆ โดยเฉพาะฟ้อนต์ไทย

ดังนั้นในการออกแบบโลโก้ควรคำนึกถึงฟ้อนต์ด้วย เพราะถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสม จะทำให้งานของคุณดูไม่จืดเลย www.design365days.com ย้อนกลับ

บทความที่เกี่ยวข้อง