โปรแกรมและเครื่องมีอที่นักออกแบบโลโก้ควรมี

โปรแกรมและเครื่องมีอที่นักออกแบบโลโก้ควรมี
หากคุณรู้จักกับคำว่า นักออกแบบโลโก้หรือออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว แน่นอนว่าคุณต้องเห็นภาพของเราศิลปินที่ต้องร่างภาพ เขียนรูปร่าง และออกแบบโลโก้หรือผลิตตามแบบหรือข้อจำกัดที่ได้รับมาจากผู้ว่าจ้างนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของศิลปะ สีสัน รูปทรง และหลักการออกแบบต่างๆพอสมควร แต่ปัจจุบันใช่ว่านักออกแบบโลโก้หรือออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้เพียงแค่มือเปล่าแล้วสามารถสร้างสรรค์งานได้โดนใจ แต่ยังต้องอาศัยเครื่องมือหรือเทคนิคเพือที่จะช่วยตอบสนองความสามารถของตนเองให้สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างใจนึกนั่นเอง

นอกจากความสามารถเฉพาะตัว ความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องของศิลปะแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักออกแบบโลโก้หรือออกแบบผลิตภัณฑ์จะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นคือ เครื่องโปรแกรมเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์งานนั่น ซึ่งในปัจจุบันนั้นงานออกแบบโลโก้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจเป็นจะต้งใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในเรื่องขงการออกแบบและสร้างสรรค์แทบทั้งสิ้น ทำไมนักออกแบบโลโก้และนักออกแบบผลิตภัณฑ์จึงควรให้ความสำคัญกับโปรแกรมหรือเครื่องมือเป็นอันดับต้นๆ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันมีโปรแกรมและเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างสรรค์ให้กับนักออกแบบมากมาย ซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับความถนัด ความชอบ ของนักออกแบบโลโก้หรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากน้อยเพียงใด โปรแกรมหรือเครื่องมือของนักออกแบบที่เรามักจะเห็นกันอยู่เป็นประจำได้แก่ Adobe Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่สามารถออกแบบงานอาร์ทเวิร์คได้อย่างหลากหลาย Adobe Phoshop โปรแกรมนี้สามารถปรับแต่งรูปภาพหรืองานในการแก้ไขรูปภาพได้อย่างอิสระ โปรแกรมพวกนี้จะมีประโยชน์ในด้านของการออกแบบที่ให้ความถูกต้อง สวยงาม และแม่นยำ ก่อนจะส่งมอบไฟล์งานออกแบบไปให้ส่วนพิมพ์หรือส่งต่อผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการวาด ทั้งแบบเส้นต่างๆ รูปร่าง รูปทรงเลขาคณิต สามารถลาก เชื่อม ปะ และเพิ่มสิ่งที่เราต้องการเข้ากับงานได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัด สามารถปรับเปลี่ยนสี เพิ่มเฉดสี เพิ่มความทันสมัยและความโมเดินทันสมัยได้อย่างดีเยี่ยม

นักออกแบบโลโก้และนักออกแบบผลิตภัณฑ์จะใช้โปรแกรมพวกนี้อยู่แล้วแทบทุกวันหากนักออกแบบไม่มีความรู้ที่มากพอเพื่อทำการออกแบบหรือแก้ไขมักจะทำให้เกิดปัญหาในการศึกษาหาความรู้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของตัวงานได้ โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีความแตกตต่างกันในเรื่องของข้อดีข้อเสียฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่านักออกแบบโลโก้หรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ว่าสามารถใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือเหล่านั้นเพื่อพัฒนาและออกแบบให้ได้ตรงตามความต้องการข้อลูกค้าหรือองค์กรณ์นั้นๆได้เพียงพอหรือไม่ ฉะนั้นตัวนักออกแบบโลโก้และนักออกแบบผลิณภัณฑ์จึงควรหมั่นฝึกฝนและทำความเข้าใจกับโปรแกรมและเครื่องมือนั้นอยู่เสมอเพราะหากปล่อยผ่านไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อตัวงานได้

บทความที่เกี่ยวข้อง