วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์จากอดีตจนปัจจุบัน

ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
เมื่อครั้งแต่ก่อนนั้นเมื่อได้เกิดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นบนโลกของเราเราก็จะเห็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้นั้นๆตามมาอย่างแน่นอน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหล่านักออกแบบสินค้าหรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดยใหม่ๆมาช่วยเปลี่ยนให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆให้มีความทันสมัยและเข้ากับยุคสมัยต่างๆ ฉะนั้นจึงเกิดคำว่าวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ขึ้นนั้นเอง แล้วเจ้าวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์คืออะไรทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะมาทำควมรู้จักกับสิ่งนี้กัน

วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ เกิดขึ้นเมื่อพร้อมกับคำว่า สังคมนิยม ซึ่งสองคำนี้จะถูกเก็บและรวบรวมเข้าดวยกันผ่านทางนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้นำเอาความต้องการของลูกค้าในแต่ละยุคสมัยมาเป็นบรรจุภัณฑ์นั่นเอง ย้อนความไปเมื่ออดีตเราจะเห็นบรรจุภัณฑ์เป็นแบบธรรมดาที่เน้นข้อความที่สำคัญเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า ตราสัญลักษณ์ และสรรพคุณ เป็นหลัก เพราะในอดีตนั้นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะมองจากความชัดเจนและความสามารถในการสื่อสารเป็นหลัก จากนั้นเมื่อยุคสมัยผ่านมาเริ่มมีการเพิ่มสีสันและความสวยงามขึ้นมีการเลือกใช้สีและการออกแบบส่วนประกอบต่างๆเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบกราฟฟิคและรูปร่างต่างๆ จนเมื่อปัจจุบันนี้การวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์นั้นเปลี่ยนไปเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานบวกกับความสวยงามเข้าด้วยกัน ให้คุณลองมองภาพของบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถแกะและใช้งานพร้อมกันไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหาร ถุงต่างๆ แล้วแต่นักออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู้ว่าจ้างร่วมกันทำความเข้าใจเป็นหลัก ซึ่งนักออกแบบบรรจุภัณฑ์เองจำเป็นจะต้องมีความหรือในเรื่องบรรจุภัณฑ์มากกว่าเพียงแค่ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์และสินค้าสามารถดึงดูดผู้ใช้ไปในทิศทางเดียวกันได้

บรรจุภัณฑ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งออกแบบที่มีมาอย่างยาวนาน นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องไปตามยุคสมัย ซึ่งคำว่ายุคสมัยนั้นมันได้เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ไปอย่างไรหากเราสังเกตุให้ดีเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการชของบรรจุภัณฑ์จะเปลี่ยนไปตามลักษณะ 3 อย่าง เริ่มต้นกันด้วยที่อย่างแรกคือ 1.ชีวิตประจำวันของคนเราเอง เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 2.การแข่งขนทางการตลาด สิ่งนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จำเป็นจะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อช่วยให้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของตนเองเป็นไปตามเป้าการตลาด 3.ความสะดวกสะบาย บรรจุภัณฑ์ในสมัยใหม่นี้มักจะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลักเพราะไม่ว่าคุณจะใช้อะไรชอบอะไรผู้บริโภคจะมองหาสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเขานั่นเอง และนี่คือส่งที่นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรทำความเข้าใจและปรับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตนองให้ดียิ่งขึ้นห