ความสำคัญในการออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
โลโก้คืออะไร

โลโก้ ( Logo )นั้นหมายถึงเครื่องหมายทางการค้าที่มาในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ และบ่งบอกความเป็นตัวตนให้แก่บริษัท และอีกหน้าที่หลักของโลโก้นั้นต้องมีความสอดคล้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ และเพิ่มสร้างความจดจำให้กับลูกค้า และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และต่อบริษัทได้
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
โลโก้นั้นมีประโยชน์อย่างไร

โลโก้นั้นมีความสามารถที่จะสร้าง ชื่อ หรือที่เรียกว่า Band name ภาพพจน์ที่ดีทางการตลาด และยังสามารถทำให้กลุ่มลูกค้านั้นมีความจดจำในตัวของโลโก้ได้ และยังสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจนั้นว่าเป็นอย่างไร และยังนำไปใช้ในระดับสากลได้โลโก้บางโลโก้นั้นทำให้คนทุกชนชาติเข้าใจได้ถึงแม้จะพูดคุยกันคนละภาษาและคนละวัฒนธรรม ทำให้เข้าใจได้ว่าภาพลักษณ์นั้นเป็นแบบใด โลโก้นั้นยังใช้พื้นที่น้อยกว่าการใช้พวกข้อความหรือวลีต่าง ๆ และยังมีความยืดหยุ่นสามารถย่อหรือขยายได้ และยังสามารถเปลี่ยนโทนสีในการใช้งานให้สอดคล้องกับช่วงนั้น ๆ ได้ และยังสื่อสารเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจได้เร็ว
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
ความสำคัญของการออกแบบโลโก้

ความสำคัญของการออกแบบโลโก้นั้นคือ มีความสำคัญมากในการทำการตลาดของยุคนี้ และการที่ออกแบบโลโก้นั้นต้องใช้เวลาในการคิดและการออกแบบ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ อย่างนำมาประกอบ เพื่อนให้ได้ดลโก้ที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจหรือสินค้าที่เราทำอยู่ และต้องสามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เราสามารถจำแนกความสำคัญของการออกแบบโลโก้ได้ง่ายๆคือ การที่ต้องมีการนำเสนอในเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นรูปที่เกิดจากกราฟฟิคง่ายๆ แต่ที่สำคัญนั้นต้องมีการดึงดูดมีพลัง และต้องสร้างความจดจำในตัวโลโก้กับลูกค้า เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์


👌 ออกแบบกราฟิกดีไซน์รูปแบบใหม่ล่าสุด
🚀 ออกแบบโดยดีไซเนอร์กว่า 1,000+
👌 เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.design365days.com
🖼 ตัวอย่างผลงาน คลิก
💰 ราคาค่าออกแบบ คลิก

source :http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view