กระดาษขนาด A0 ถึง A4 แตกต่างกันอย่างไร

กระดาษขนาด A0 ถึง A4 แตกต่างกันอย่างไร
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขนาดกระดาษกันบ้าง ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะรู้จักกระดาษ A4 หรือ A3 กันแต่ในแง่ของนักออกแบบจะมีการใช้กระดาษที่หลากหลายกว่านั้นในการออกแบบโลโก้ , ออกแบบป้ายติดโลโก้หรือแบนเนอร์ เราจะมีดูกันว่ามีอะไรบ้าง

คำว่า A0 A1 A2 A3 A4 เป็นการเรียกชื่อขนาดของกระดาษตามมาตรฐานสากลของระบบ ISO 216 รหัสมาตรฐาน 476 ซึ่งเป็นชื่อของขนาดกระดาษที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลก

การเรียงขนาดกระดาษเรียงจากกระดาษขนาด A0 ไปจนถึง A4 โดยขนาดนั้นจะห่างกันครึ่งหนึ่งเช่น กระดาษขนาด A0 จะใหญ่กว่าขนาด A1 อยู่ 2 เท่าหรือเปรียบเทียบคือ กระดาษ A1 จำนวน 2 แผ่นเท่ากับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 แผ่น

ขนาดของกระดาษ A0 – A4 ตามหน่วยของนิ้วและมิลลิเมตรมีดังนี้

โดย
inch = นิ้ว
mm = มิลลิเมตร

A0 33.11 x 46.81 inch , 841 x 1189 mm
A1 23.39 x 33.11 inch , 594 x 841 mm
A2 16.54 x 23.39 inch , 420 x 594 mm
A3 11.69 x 16.54 inch , 297 x 420 mm
A4 8.27 x 11.69 inch , 210 x 297 mm

ทีนี้เรารู้ความหมายของกระดาษแล้วว่า ขนาดของกระดาษมีอะไรบ้าง ดังนั้นควรเลือกใช้กระดาษตามประเภทงานให้เหมาะสม ชมบทความอื่นๆ เกี่ยวกับบทความออกแบบโลโก้และอื่นๆ ได้ที่ www.design365days.com

บทความที่เกี่ยวข้อง