หลักการออกแบบนามบัตร

หลักการออกแบบนามบัตร
ในการออกแบบนามบัตรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อ รวมไปถึงดูรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทของคุณ ถ้าคุณมีนามบัตรที่สวยงาม จะทำให้ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนามบัตรนั้นมีหลายอย่างที่ต้องคำนึกถึงดังนี้

a) ขนาดของนามบัตร - ขนาดตามมาตรฐานสากลจะอยู่ที่ ความกว้าง 90 มิลลิเมตรและยาว 54 มิลลิเมตร

b) ขอบของนามบัตร - จะมีขอบปกติกับขอบโค้งมน แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล

c) ข้อมูลบนบัตร - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับริษัทและผู้ถือบัตร โดยทั่วไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีคือ
1. ชื่อบริษัท
2. โลโก้บริษัท
3. ชื่อและตำแหน่งของเจ้าของบัตร
4. ที่อยู่ทางไปรษณีย์
5. หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร
6. อีเมล
7. เว็บไซต์

ตัวอย่างนามบัตรสวยๆ เผื่อเป็นแนวทางในการออกแบบนามบัตรของคุณ คลิ๊กที่นี่

ดังนั้นการออกแบบนามบัตรเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อการทำธุรกิจ คุณควรจึงออกแบบนามบัตรให้ดีที่สุด www.design365days.com

บทความที่เกี่ยวข้อง