การออกแบบฉลากที่ดีตาม สคบ.อย่างไรบ้าง?

การออกแบบฉลากสินค้าที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสมัยนี้ค่อนข้างเป็นคนช่างเลือก เนื่องจากกระแสของการรักสุขภาพและการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ฉะนั้นการจะเลือกซื้อสินค้าสักชิ้นจากแบรนด์ต่างๆ จึงเกิดการยับยั้งชั่งใจ ต้องการทราบข้อมูลให้ถี่ถ้วนเสียก่อน และการอ่านฉลากสินค้าก็เป็นหนึ่งในข้อพึงกระทำที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจกันอย่างเป็นวงกว้าง ถึงแม้ว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์จากฉลากสินค้านั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก แต่การออกแบบฉลากสินค้าที่มีดีไซน์สวยงาม แปลกใหม่ ดูทันสมัยและบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ก็นับเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมด้านการขายให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตไปได้ด้วยเช่นกัน
ความสำคัญของการออกแบบฉลากสินค้า
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การรับออกแบบฉลากสินค้าช่วยดึงดูดความสนใจ หากแพ็คเกจจิ้งผ่านการออกแบบมาให้ดูมีลักษณะที่แปลกตาแต่ยังคงความสวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้รู้สึกสะดุดตาและหยุดดูหรือเลือกหยิบมาสำรวจได้อีกทางหนึ่ง
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การรับออกแบบฉลากสินค้าช่วยสร้างความประทับใจแรก หากฉลากสินค้ามีการบ่งบอกตัวตนของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ก็จะสามารถสื่อสารทัศนคติของแบรนด์ผ่านตัวสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคที่บังเอิญพบเห็นรู้สึกประทับใจและสามารถเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่กำลังสนใจผลิตภัณฑ์นั้นๆ เลือกหยิบหรือตัดสินใจซื้อได้
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. การรับออกแบบฉลากสินค้าช่วยทำให้แบรนด์ดูเป็นมืออาชีพ การออกแบบฉลากสินค้าที่ดีต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของสินค้า เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้แบรนด์สินค้าของคุณดูเป็นมืออาชีพ เพราะนอกจากจะเกิดความประทับใจได้แล้วยังทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความตั้งใจ รวมไปถึงการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่แบรนด์อื่นอาจมองข้ามได้
4. การรับออกแบบฉลากสินค้าช่วยโปรโมทสินค้าได้ หากบรรจุภัณฑ์ผ่านรับออกแบบฉลากสินค้าให้มีความสวยงามโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด ก็จะสามารถ Represent สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีว่าขายอะไรหรือดีอย่างไร ผ่านฉลากสินค้าที่มีรายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
5. การรับออกแบบฉลากสินค้าที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างความแตกต่างจากคุณและคู่แข่งได้ ถ้าฉลากสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่จำเจกับสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด ถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันแต่ความแตกต่างจะช่วยสร้างการจดจำ เมื่อวางรวมอยู่กับสินค้าอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะดูโดดเด่น เตะตา ทำให้มองเห็นได้ง่ายและสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
6. การออกแบบฉลากสินค้าช่วยเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ได้ หลังจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเห็นฉลากหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว เมื่อเกิดการใช้งานที่ทำให้ประทับใจ ด้วยความที่การออกแบบฉลากสินค้านั้นๆ มีความสวยงามก็อาจส่งผลให้เกิดการใช้ซ้ำหรือการซื้อเพื่อไปเป็นของฝาก ทำให้เกิดการกระจายยอดขายจากความชื่นชอบได้เช่นกัน
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะของการออกแบบฉลากสินค้าที่ดีของบรรจุภัณฑ์ควรเป็นอย่างไร? •มีความเรียบง่ายน่าจดจำแต่ต้องสวยงามดูไม่เชย เพราะสามารถสร้างความรับรู้ได้ง่ายกว่า แม้จะมองเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•มีความเชื่อมโยงกับสินค้าและแบรนด์ เพราะทำให้ผู้บริโภคเกิดภาพจำคล้ายคลึงกับการมองเห็นโลโก้ที่มีความเด่นชัดและจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ
•ยังสามารถโดดเด่นได้แม้จะปรับขนาดให้ใหญ่หรือเล็กลงก็ตาม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มักมีหลายขนาดแตกต่างกันไปตามราคาที่ต้องการขาย จึงทำให้ฉลากสินค้าถูกขยายหรือย่อส่วนไปตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นฉลากสินค้าควรมีจุดเด่นบางอย่างที่แม้จะถูกย่อส่วนลงไปก็ยังสามารถเป็นที่สังเกตเห็นได้โดยง่าย
•ดีไซน์ที่ดูทันสมัยอยู่และดูอยู่เหนือกาลเวลา เพื่อให้สินค้าของคุณดูใหม่ เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังทำให้ฉลากสินค้าที่ออกแบบมานั้นใช้งานได้นาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ แม้เวลาผ่านไปหลายปี
•ฉลากสินค้าต้องเหมือนกันในสินค้าทุกชิ้นและในทุกล็อตการผลิต ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฉลากที่พิมพ์ผิดพลาด สีเพี้ยน หรือเอียงเพราะจะทำให้แบรนด์ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะความแม่นยำก็ถือเป็นอีกหนึ่งลักษณะของฉลากสินค้าที่ดี
•พิมพ์ฉลากสินค้าอย่างดีบนวัสดุที่มีคุณภาพ ภาพมีความคมชัด สีสันสดโดยควรเลือกพิมพ์ฉลากบนวัสดุที่ดี มีความทนทานไม่ลอก ไม่เบลอ หากเป็นสินค้าที่อาจต้องเปียกน้ำหรือโดดความชื้นบ่อยๆ ก็ควรเลือกวัสดุที่กันน้ำได้ เมื่อคุณภาพของการพิมพ์ฉลากสินค้าออกมาอย่างดีเยี่ยมก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การออกแบบฉลากสินค้าที่ถูกต้องตามหลัก สคบ. มีอะไรบ้าง ? ฉลากสินค้าที่ดีควรมีข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและแบรนด์ นอกจากนี้หากเราใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามหลักสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) ยังแสดงถึงความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยข้อมูลที่ควรใส่ให้ครบถ้วน

บนฉลากสินค้านั้นมีดังนี้

1.ชื่อสินค้าหรือชื่อแบรนด์ 2.ส่วนประกอบทั้งหมดตามความเป็นจริง 3.ปริมาณสุทธิของสินค้า และปริมาณของส่วนผสมต่าง ๆ 4.วันผลิตและวันหมดอายุ 5.ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิต, ผู้นำเข้า 6.วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ 7.ข้อควรระวังในการใช้งาน หรือการบริโภคสินค้า 8.รหัสบาร์โค้ดของสินค้า

ข้อมูลทั้งหมดนี้คงพอจะทำให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรับออกแบบฉลากสินค้ากันไปแล้ว อย่างไรก็ตามฉลากสินค้าเปรียบเสมือนด่านแรกๆ ของผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ และกระตุ้นยอดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากความสวยงามในการรับออกแบบฉลากสินค้าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการใส่ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่มีการผลิตในโรงงานหรือนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายต่อ การมีผู้ชำนาญในการรับออกแบบฉลากสินค้าและตระหนักรู้ในเรื่องของกฎหมายอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยให้ห่างไกลความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎและช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมั่นคงขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง