ค่านิยมที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีผลต่อใจสูง

ค่านิยมที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีผลต่อใจสูง
อย่างที่ทราบกันดีว่าบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการนำมาใช้ในการห่อหุ้มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย แต่เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายวัย รวมไปถึงกลุ่มเด็กเจเนอเรชันใหม่ก็มีกำลังซื้อสินค้ากันมากยิ่งขึ้น การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของท่านจะสามารถส่งผลต่อจิตใจและทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นวงกว้าง การให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสูงในยุคสมัยนี้
ความสำคัญของการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อธุรกิจในเชิงการตลาด
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดผู้ซื้อให้มีโอกาสเข้ามาเลือกชมสินค้า ช่วยส่งเสริมการขายได้ดียิ่งขึ้น
2. การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการนำเสนอจุดยืนของแบรนด์อย่างชัดเจน มีส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ส่งผลให้ช่วยสร้างมูลค่าแก่สินค้าได้อีกด้วย
3. การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีกิมมิคเล็กๆ อย่างสวยงาม มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากแบรนด์อื่นๆ ที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันในท้องตลาด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความน่าสนใจและเป็นที่จับตามองมากกว่าภาพจำแบบเดิมๆ
ทำความรู้จักกับ Packaging หรือประเภทของบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้น
เนื่องจากการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์มีมากมายหลายกลุ่ม โดยเริ่มจากวัสดุห่อหุ้มชิ้นใหญ่ไปจนถึงวัสดุที่ใช้ในการใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นก่อนจะไปถึงขั้นตอนของการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำความรู้จักประเภทของรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจลักษณะดังกล่าวกันก่อน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
1. บรรจุภัณฑ์ชั้นแรก (Primary Packaging) คือบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสและห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เอาไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน ก่อนการเปิดใช้ ฉะนั้นการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จึงควรคำนึงถึงความสวยงาม มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น เตะตา และเหมาะสมต่อการหยิบจับ อีกทั้งต้องอำนวยความสะดวกให้แก่การใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้เป็นอย่างดีด้วย
2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Secondary Packaging) คือบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 ทำหน้าที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเอาไว้เป็นชุดๆ อาจจัดทำขึ้นมาเป็นหมวดหมู่ได้ โดยการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ต้องเน้นให้มีการปกป้องผลิตภัณฑ์จากน้ำ แสงแดด ความร้อน ความชื้น และแรงกระแทก ดังนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในชั้นที่ 2 นี้ จึงควรเป็นวัสดุที่แข็งแรงและทนทานกว่าบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก
3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Shipping Packaging) คือบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้าเอาไว้เพื่อการขนส่งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกล่องลังกระดาษขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์จากการขนส่งโดยการคมนาคมหลากหลายรูปแบบ การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จึงควรออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก และสิ่งที่สำคัญคือต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นในการขนส่งอาทิเช่น ตราสินค้า รหัสสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น
ประเภทของสิ่งห่อหุ้มที่ได้รับความนิยมจากการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายได้ยาก จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่ที่คุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ ด้วยค่านิยมอนุรักษ์ทำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากผู้บริโภคสมัยใหม่ ทำให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ สามารถนำไปรีไซเคิลและช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นประเภทที่ทุกคนคุ้นเคย เพราะถือเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่อยู่คู่กับการผลิตสินค้ามาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีพลาสติกหลากหลายประเภท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าได้ ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันเริ่มมีวัสดุอื่นๆ มาทดแทนแล้ว แต่ก็ยังมีแบรนด์ใหญ่ๆ หลายเจ้ายังใช้อยู่ด้วยประโยชน์ที่มากมายและราคาที่คุ้มทุนนั่นเอง
3. บรรจุภัณฑ์แก้ว ถูกผลิตขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการความร้อน ทำให้สามารถขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการได้ และเนื่องจากตัวแก้วนั้นมีความใส จึงสามารถนำไปเพิ่มสีสันต่างๆ ได้ง่าย เน้นให้ความสวยงาม ดูหรูหรา สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ แต่เนื่องจากมีต้นทุนสูง เกิดความเสียหายแล้วไม่คุ้มค่า จึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งได้
4. บรรจุภัณฑ์โลหะ ถือเป็นวัสดุประเภทที่มีความแข็งแรงคงทนมากที่สุด สามารถป้องกันคุณภาพสินค้าจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ แมลง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ทำให้ช่วยขยายอายุการใช้งานได้สูงและยาวนาน มักเป็นที่นิยมในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคนิคของการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้โดนใจผู้ซื้อยุคใหม่
1. รับออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะได้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานและทำให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจได้มากที่สุด
2. รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และง่ายต่อการจดจำ จะช่วยทำให้สินค้าของเราโดดเด่นออกมาจากสินค้าชนิดเดียวกันที่อยู่ตามท้องตลาด ช่วยกระตุ้นความอยากซื้อได้มากยิ่งขึ้น
3. รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เปิดง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เพราะการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ค่อนข้างติดอยู่ในความเร่งรีบ หากออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นเยอะแต่ใช้งานยากก็มักจะได้แค่ความตื่นเต้นชั่วคราวแต่ไม่ก่อให้เกิดการซื้อซ้ำ
4. รับออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้ จะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้บริโภครู้จักแบรนด์และสินค้าของเราได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5. รับออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึง Brand Positioning หรือการวางตำแหน่งของแบรนด์ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากต้องการวางขายในห้างสรรพสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์ ควรเน้นที่ความหรูหรา ดูมีมูลค่าพอต่อการตัดสินใจซื้อในราคาสูง เป็นต้น
ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจสร้างธุรกิจในด้านไหนก็มักมีการแข่งขันในตลาดสูง การพัฒนาหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคจนตัดสินใจซื้อได้เป็นไปอย่างราบรื่น ควรมองหาบริษัทรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความชำนาญ ผ่านประสบการณ์จริง และมีแบรนด์สินค้ารายใหญ่ใช้บริการอย่างแพร่หลาย
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์