ประเภทของกระดาษมีอะไรบ้าง

ประเภทของกระดาษมีอะไรบ้าง
ในการพิมพ์งาน Artwork ต่างๆ หลังจากที่ได้ออกแบบโลโก้หรืองานกราฟิกดีไซน์กับทางเราแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึกถึงคือเรื่องกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของกระดาษ รวมทั้งประเภทของกระดาษ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

1. กระดาษอาร์ต (Art Paper) - คือกระดาษเคลือบผิวให้เรียบด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน โดยอาจจะมีทั้งกระดาษเงาหรือไม่เงาก็ได้ มีสีขาว มีน้ำหนักประมาณ 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานที่ใช้สีเยอะๆ เน้นความสวยงาม เช่น โบร์ชัวร์ , ใบปลิว ,แคตตาล็อก เป็นต้น

2. กระดาษปอนด์ (Bond Paper) - คือกระดาษที่ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมจากเศษผ้า มีสีขาว ผิวไม่เรียบ มีน้ำหนักประมาณ 60 – 100 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสวยงามปานกลาง เช่น นิตยสาร ,แคตตาล็อก ,โบร์ชัวร์ เป็นต้น

3. กระดาษกล่อง (Box Paper) - คือกระดาษที่มีสีคล้ำไปทางเทาหรือน้ำตาล โดยจะมีผิวด้านหนึ่งที่เป็นกระดาษขาวเพื่อพิมพ์งาน Artwork เข้าไปได้ มีน้ำหนักประมาณ 180 – 600 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานกล่องเช่น บรรจุภัณฑ์ ,กล่องบรรจุสินค้า ป้าย เป็นต้น

4. กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) - คือกระดาษที่มีสีอมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย มีน้ำหนักประมาณ 40 – 52 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานพิมพ์คุณภาพต่ำ เช่น หนังสือพิมพ์ , กล่องบรรจุสินค้า เป็นต้น

5. กระดาษแบ้งค์ (Bank Paper) - คือกระดาษบางไม่เคลือบผิว มีหลายสี มีน้ำหนักประมาณ 50 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานพิมพ์เอกสารเช่น สมุดบัญชี , ซองจุดหมาย เป็นต้น

6. กระดาษฟอกขาว (Woodfree Paper) - คือกระดาษที่มีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับงานงานพิมพ์หนังสือ , นิตยสาร เป็นต้น

7. กระดาษเหนียว (Kraft Paper) - คือกระดาษที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ มีสีสีน้ำตาล น้ำหนักประมาณ 80 – 180 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ,กระดาษห่อของ ,ถุงกระดาษ เป็นต้น

8. กระดาษการ์ด (Card Board) - คือกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรง ประกอบด้วยกระดาษหลายชั้น ชั้นนอกสองด้านมักเป็นสีขาว มีหลายสี มีน้ำหนักประมาณ 110 – 400 กรัม/ตารางเมตร เหมาะสำหรับงานปกหนังสือ ,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น

9. กระดาษแข็ง (Hard Board) - คือกระดาษที่มีผิวขรุขระสีคล้ำ มีน้ำหนักตั้งแต่ 430 กรัม/ตารางเมตรขึ้นไป เหมาะสำหรับงานปกหนังสือ ,ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ ,บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

10. กระดาษแฟนซี (Fancy Paper) - คือกระดาษที่มีรูปร่างและผิวกระดาษที่ต่างจากกระดาษทั่วไป มีสีให้เลือกมากมาย เหมาะสำหรับทำนามบัตร ,หัวจดหมาย ,บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

หลังจากที่คุณทราบประเภทของกระดาษแล้ว ก็ตรวจสอบประเภทของกระดาษ ก่อนใช้งานจริงให้ถูกกับประเภทงานของคุณ เพื่อให้ผลงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด www.design365days.com

บทความที่เกี่ยวข้อง