หลักการสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิค

หลักการสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิค
“อินโฟกราฟฟิค” หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการรวมเอาทั้งภาพ และข้อมูลมานำเสนอให้เป็นหนึ่งเดียว ผสมผสานไอเดีย และถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ให้กับผู้พบเห็นได้รับรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น ถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นๆ จะมีความซับซ้อนและเข้าใจยากก็ตาม
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
งานอินโฟกราฟฟิค ไม่ใช่เป็นงานเชิงวิชาการ แต่เป็นงานเชิงศิลปะ ที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์มากพอสมควร เพราะเป็นการ “ออกแบบ” และวางโครงสร้างเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ และความเข้าใจในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การจัดทำอินโฟกราฟฟิคเป็นเรื่องไม่ง่าย
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
ธุรกิจที่เหมาะสมกับการใช้อินโฟกราฟฟิคเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มความสนใจในตัวสินค้าและบริการ ยกตัวอย่างเช่น เกมออนไลน์ค่าย W88 ที่ได้มีการสร้างอินโฟกราฟฟิคแจกแจงอุปกรณ์ และตำแหน่งต่างๆ บนโต๊ะเกม ซึ่งกราฟฟิคชุดนี้ได้รับโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย อย่าง Pinterest โดยไอเดียนี้จะสร้างการรับรู้และจดจำ รวมทั้งให้ข้อมูลกับผู้พบเห็นได้อย่างละเอียดครบถ้วน
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
อินโฟกราฟฟิคนั้นแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่
1. Visual Article จะว่าไปแล้วอินโฟกราฟฟิคประเภทนี้จะคล้ายกับการออกแบบโปสเตอร์ ที่เน้นสร้างการดึงดูดให้กับผู้พบเห็น
2. Flow Chart คือการออกแบบตารางให้ออกมาสวยงามน่าดูชม ด้วยการใช้เส้นสายและภาพมาช่วย หลักสำคัญกราฟอินโฟกราฟฟิคจะต้องสร้างความเข้าใจ และไม่ทำให้ผู้อ่านสับสน
3. The timeline ใช้สำหรับการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสเต็ป ขั้นตอนหรือเรื่องของกาลเวลา ซึ่งอินโฟกราฟฟิคที่ดี คือการออกแบบให้ผู้อ่านรู้สึกว่าได้เดินทางไปกับกราฟฟิคอย่างแท้จริง
4. Number porn การดึงเอาตัวเลขมาเป็นตัวช่วยสำคัญ ใช้ชูโรงข้อมูล เพื่อให้กราฟฟิคทำหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ ผู้รับสื่อมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง
5. The VS อินโฟกราฟฟิคที่แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง เป็นสื่อที่มีคอนเซปท์เคลียร์ และสร้างความสนใจได้ดี
6. The Photo นอกจากจะใช้ภาพคลิปอาร์ตเป็นส่วนหลักในการออกแบบอินโฟกราฟฟิคแล้ว การใช้ภาพถ่ายแบบ real photo ก็สร้างความ conflict ได้อย่างลงตัว