รูปทรงเลขาคณิตที่ถูกใช้ในงานออกแบบโลโก้

รูปทรงเลขาคณิตที่ถูกใช้ในงานออกแบบโลโก้
ในงานออกแบบโลโก้นั้น เรามักจะเห็นงานออกแบบที่มีลักษณะง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบโลโก้ที่ซับซ้อน ซึ่งงานออกแบบโลโก้ที่เรามักจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือโลโก้ที่ออกแบบด้วยรูปทรงเลขาคณิต แต่ทราบกันหรือไม่ว่ารูปทรงแบบไหนที่ถูกนำมาใช้งานออกแบบโลโก้มากที่สุด ลองมาดูกันว่ารูปทรงแบบไหนที่นิยมนำใช้กันบ้าง
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
วงกลมและวงรี รูปทรงยอดฮิตที่ถูกใช้ในการออกแบบโลโก้อยู่บ่อยครั้ง เหตุที่วงกลมถูกนำมาใช้ในงานโลโก้ก็เพราะว่ามันสามารถใส่รายละเอียดลงไปในโลโก้ได้มาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดที่น้อยกว่ารูปทรงอื่นๆ เพราะสามารถนำไปใช้กับเสื้อผ้า หนังสือ ยานพาหนะ ได้ง่าย

ทรงสี่เหลี่ยม สำหรับทรงสี่เหลี่ยมนั้นจะมีการนำมาใช้งานออกแบบโลโก้น้อยกว่ารูปทรงวงกลม เนื่องจากการใช้งานในด้านอื่นๆ จะค่อนข้างยากกว่า แต่ที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าหากมีการจัดวางให้เหมาะสม โลโก้ที่ออกแบบมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมก็สามารถใช้กับหลายๆ สิ่งได้ก็คือ โลโก้ของ addidas หรือโลโก้ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์และงานไอทีเป็นส่วนมาก

สามเหลี่ยม โลโก้ที่ใช้ทรงสามเหลี่ยมในการออกแบบนั้นโดยมากจะเป็นโลโก้ที่ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นภาครัฐและเพื่อสังคม ซึ่งในห้ความรู้สึกจริงจังและทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าธุรกิจเพื่อค้าขาย นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในงานออกแบบโลโก้สถาบันการศึกษาค่อนข้างมากอีกด้วย
ออกแบบโลโก้,รับออกแบบโลโก้,ออกแบบบรรจุภัณฑ์,ออกแบบฉลาก,ออกแบบโบรชัวร์,ออกแบบโบชัวร์,ออกแบบนามบัตร,ออกแบบโปสเตอร์,ออกแบบแบนเนอร์,ออกแบบปฏิทิน,ออกแบบผลิตภัณฑ์
จะเห็นได้ว่างานออกแบบโลโก้นั้น โดยมากแล้วผู้ออกแบบจะเริ่มต้นจากการออกแบบด้วยรูปทรงเลขาคณิตเสียก่อน แล้วอาจมีการลดทอนหรือปรับแก้เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์และการใช้งานต่างๆ ซึ่งถ้าหากเพื่อนต้องการหางานออกแบบโลโก้ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาเพิ่มเติมได้จาก www.design365days.com

บทความที่เกี่ยวข้อง