น้ำมีสีอะไร

น้ำมีสีอะไร
คำตอบของคนส่วนใหญ่คือ น้ำเป็นสีโปร่งใส หรือไม่มีสี นั่นเป็นสิ่งที่คุณรู้และมันผิด จริงๆ น้ำมีสีฟ้า แต่เป็นสีฟ้าที่อ่อนหรือเจือจางมากจนมองไม่ออกคุณสามารถมองเห็นเป็นสีฟ้าได้ชัดก็ต่อเมื่อ มองลงไปในหิมะที่ลึกมากๆ หรืสระน้ำสีขาวที่ลึกมากๆ ซึ่งมันยากที่จะพบในประเทศไทย

อ้างอิงจาก
http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=1949

บทความที่เกี่ยวข้อง