ออกแบบโลโก้ตามหลัก ฮวงจุ้ย

 ออกแบบโลโก้ตามหลัก ฮวงจุ้ย
ออกแบบโลโก้ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแห่งแรงดึงดูดและพลังของศาสตร์ฮวงจุ้ยของตะวันออก และศิลปะความทันสมัยของตะวันตก โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบของสัญลักษณ์ Brand โลโก้ อย่างมี Design แตกต่าง สร้างสรรค์

ด้วย 3 คอนเซ็ป 8 องค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยของแสนโกฏ์ (Sango) ทรัพย์เพิ่มพูล สร้างโชคลาภ เสริมบารมี

Simple
1. จดจำได้ง่าย มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. เลือกสีอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้สีมากเกินไป
3. มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

Clean
4. ลายเส้นที่สะอาดตา ชัดเจน
5. สื่อถึงผลิตภัณฑ์ สามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ง่าย

Effective
6. โดดเด่น ดึงดูดใจ ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้พบเห็น
7. สีและรูปแบบโลโก้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกื้อหนุนส่งเสริมกิจการและเจ้าของกิจการ
8. ขนาดระยะกว้างยาว (ใช้ตามระยะอักษรสี่ตัว คือ ?ไช้ , ?หงี่ , ?กัว และ?ปิ้ง ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมีและนำความเจริญรุ่งเรือง) ใช้ได้ในทุกรูปแบบ (ขนาดป้ายกิจการ ตัวสินค้า เว็บไซต์ หัวกระดาษจดหมาย นามบัตร ปากกา เสื้อ ถ้วยกาแฟ...)

อ้างอิงจาก
http://sanya-indy.com/logo-minimal-styl/

บทความที่เกี่ยวข้อง