3 เคล็ดลับในการใช้สีออกแบบโลโก้แนวๆ

3 เคล็ดลับในการใช้สีออกแบบโลโก้แนวๆ
การออกแบบโลโก้ก็คือการเลือกใช้สี ทุกท่านที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่อาจจะมีสีที่ชอบและสีที่ไม่ชอบอยู่ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าในบางครั้งสีที่เหมาะกับธุรกิจของท่านกลับเป็นสีที่ท่านไม่ชอบ ดังนั้นเราจึงนำเสนอ 5 วิธีในการการตัดสินใจเลือกสีในการออกแบบโลโก้

1. ออกแบบโลโก้แนวๆ โดยใช้จิตวิทยาเกี่ยวกับสีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์
วิธีที่สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณได้ดีวิธีหนึ่งก็คือการใช้จิตวิทยาเกี่ยวกับสี ทุกสีล้วนมีความหมายในเชิงจิตวิทยา นอกจากนั้นแต่ละสียังมีความหมายมากกว่า 1 ความหมายขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้การออกแบบโลโก้ของเราแสดงความหมายแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น สีแดงแสดงออกถึงความร้อนแรง แต่ในอีกทางหนึ่ง สีแดงก็สามารถแสดงออกถึงความเร่งด้วน หรือแสดงความหมายถึงการหยุด รวมถึงหมายถึงความรัก ดังนั้นการออกแบบโลโก้ก็จะใช้สีในการถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ของคุณ

2. ออกแบบโลโก้แนวๆ โดยเน้นสีหลักสีใดสีหนึ่ง
มีบริษัทขนาดเล็กหลายบริษัทที่คิดว่าผู้ให้บริการ รับออกแบบโลโก้ จะต้องใส่สีทั้งหมดที่พวกเขาชอบลงไปในการออกแบบโลโก้ การทำแบบนั้นจะทำให้โลโก้ของคุณเป็นเหมือนสีรุ้งที่ยุ่งเหยิง มันจะดูเป็นมืออาชีพถ้าคุณใช้สีในการออกแบบโลโก้ไม่เกิน 3 สี โดยต้องเลือกใช้สีหลักหนึ่งสี เพื่อแสดงถึงส่งผลทางจิตวิทยาเรื่องสีที่เราได้พูดไว้ในข้อที่ 1 เช่น บริษัทของคุณต้องการเน้นเรื่องความรัก คุณอาจจะใช้สีแดงเป็นสีหลัก และสามารถใช้สีอื่นๆเพิ่มลงไปในโลโก้อีก1-2 สีเพื่อให้การออกแบบโลโก้มีความสมบูรณ์แบบ และแสดงตัวตนของบริษัทคุณได้ดีที่สุด

3. ออกแบบโลโก้แนวๆ โดยเลือกใช้สีโทนมืดและสว่างรวมกันในตัวโลโก้
การเลือกใช้สีโทนมืดและสว่างรวมกันในการออกแบบโลโก้นั้นจะช่วยให้โลโก้ของคุณดูมีชีวิตชีวาและสะดุดตาผู้ชม นอกจากนั้นมันสามารถแบ่งแยกความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆบนโลโก้ได้เป็นอย่างดี และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการออกแบบโลโก้โดยใช้สีโทนมืดและสว่างรวมกันจะช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีมองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

อ้างอิงจาก
http://www.njwebdd.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง