วิธีการทำงาน

แนะนำวิธีการใช้งาน Design365days ทีละขั้นตอน

คุณคือใคร ?

คอนเซปต์ของผู้ว่าจ้าง

1. สมัครสมาชิก
2. สร้างโปรเจค
4. เลือกแบบที่ชื่นชอบ
3. รอรับผลงาน

วิธีการทำงานของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 1 - สมัครสมาชิก เลือกประเภทสมาชิกเป็นผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 - สร้างโปรเจค ,ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3 - รอรับแบบจากดีไซเนอร์ โดยเช็คงานผ่านระบบ

ขั้นตอนที่ 4 - ส่งคอมเม้นต์ไปยังงานออกแบบที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 5 - เลือกผลงานออกแบบที่ชื่นชอบให้เป็นผู้ชนะ

ขั้นตอนที่ 6 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับจากดีไซเนอร์

ขั้นตอนที่ 7 - ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับจากระบบและรับคูปองส่วนลด

คอนเซปต์ของดีไซเนอร์

1. สมัครสมาชิก
2. เข้าร่วมโปรเจค
4. รับเงินรางวัล
3. แก้ไขงาน

วิธีการทำงานของดีไซเนอร์

ขั้นตอนที่ 2 - ส่งตัวอย่างผลงานที่เคยทำ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 3 - เข้าร่วมโปรเจค ไม่เกิน 10 แบบ/โปรเจค

ขั้นตอนที่ 4 - รอฟังผลตัดสิน/แก้ไขตามคอมเม้นต์ที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 5 - ในกรณีที่เป็นผู้ชนะ ให้อัพโหลดไฟล์ต้นฉบับเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 6 - แจ้งวิธีการรับเงินในข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เพื่อรับเงินรางวัล

ขั้นตอนที่ 7 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับและส่งมอบเงินรางวัล

ขั้นตอนที่ 8 - ส่งมอบเงินรางวัลพิเศษ (กรณีได้แต้มสะสมครบตามเกณฑ์)

ดูวีดีโอแสดงวิธีการทำงาน