วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินในนามบุุคคล

ชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี
กรุงเทพ 033-0-94368-9

ข้อมูลการชำระเงินในนามบริษัท

ชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี
กสิกรไทย 026-1-85780-4