หลักการเขียนบรีพ (Requirement) ที่ดี

* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ประเภทโลโก้  |  ข้อแนะนำในการออกแบบ

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ชื่อโลโก้ - ชื่อแบรนด์หรือชื่อโลโก้
3) ตราสัญลักษณ์ - ตราสัญลักษณ์ (รูปภาพประกอบโลโก้)
4) รูปทรงของโลโก้ เช่น กลม ,เหลี่ยม
5) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
6) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
7) นำโลโก้ไปใช้งานอะไร เช่น ทำตรายาง ,ติดสินค้า ,ทำเสื้อบริษัท
8) เวปไซต์หรือแฟนเพจ - ลิ้งค์เวปไซต์แนะนำสินค้า/บริการ
9) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบโลโก้
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ข้อมูลบนฉลาก/บรรจุภัณฑ์

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของฉลาก เช่น 30*40 เซนติเมตร
* 3) รูปทรงของฉลาก เช่น สี่เหลี่ยม,วงกลม
* 4) รายละเอียดของฉลาก เช่น ข้อมูลโภชนาการ ,อย. ,ข้อมูลสินค้า
5) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
6) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
7) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบฉลาก
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ประเภทบรรจุภัณฑ์  |  ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของบรรจุภัณฑ์ เช่น 30*40*10 เซนติเมตร
* 3) ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องสี่เหลี่ยม ,ซองใส่ขนม ,ถุง
* 4) รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้อมูลโภชนาการ ,อย. ,ข้อมูลสินค้า
5) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
6) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
7) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ประเภทโบรชัวร์

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของโบรชัวร์ เช่น A4 2 หน้า
* 3) รายละเอียดของโบรชัวร์ เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดสินค้า
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบโบรชัวร์
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
หลักการออกแบบโปสเตอร์

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของโปสเตอร์ เช่น A4 2 หน้า
* 3) รายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดสินค้า
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบโปสเตอร์
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
หลักการออกแบบนามบัตร

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของนามบัตร - ขนาดมาตรฐานหรือระบุขนาดที่ต้องการ
* 3) รูปแบบขอบนามบัตร เช่น ขอบปกติ ,ขอบโค้งมน
* 4) รายละเอียดในนามบัตร เช่น รายละเอียดของผู้ถือบัตร ,ข้อมูลการติดต่อ
5) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
6) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบนามบัตร
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ตัวอย่างเทมเพลตแบนเนอร์

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของแบนเนอร์ เช่น A4 ,A5 หรือระบุขนาดที่ต้องการ
* 3) รายละเอียดของแบนเนอร์ เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดสินค้า
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบแบนเนอร์
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ตัวอย่างเทมเพลตคีออส

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของคีออส - ขนาดของคีออสในแต่ละส่วน
* 3) รายละเอียดของคีออส เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดสินค้า
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบคีออส
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ตัวอย่างเทมเพลตป้าย

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของป้าย เช่น 30*40 เซนติเมตร
* 3) รายละเอียดของป้าย เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดที่ต้องการนำเสนอ
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบป้าย
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่
ตัวอย่างเทมเพลตเมนู

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของเมนู เช่น A4 ,A5 หรือระบุขนาดที่ต้องการ
* 3) รายละเอียดของเมนู เช่น ข้อมูลของเมนู ,ข้อมูลการติดต่อ
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบเมนู
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของหน้าปกเฟสบุ๊ค เช่น มาตรฐานหรือระบุขนาดที่ต้องการ
* 3) รายละเอียดของหน้าปกเฟสบุ๊ค เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดสินค้า
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบหน้าปกเฟสบุ๊ค
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของอินโฟกราฟิก เช่น A4 ,A5 หรือระบุขนาดที่ต้องการ
* 3) รายละเอียดของอินโฟกราฟิก เช่น ข้อมูลบริษัท ,รายละเอียดสินค้า
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบอินโฟกราฟิก
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของเสื้อ เช่น S ,M ,L หรือระบุขนาดที่ต้องการ
* 3) รายละเอียดของเสื้อ เช่น โลโก้ ,รายละเอียดบริษัท
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบเสื้อ
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของผลิตภัณฑ์ เช่น 30*40*10 เซนติเมตร
* 3) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ขวด ,แก้ว
* 4) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลบริษัท ,ข้อมูลสินค้า
5) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
6) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
7) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
* คือรายละเอียดที่ต้องใส่

* 1) คุณทำธุรกิจอะไร ? - รายละเอียดภาพรวมธุรกิจของคุณ
* 2) ขนาดของปฏิทิน เช่น A4 2 หน้า
* 3) รายละเอียดของปฏิทิน เช่น โลโก้ ,รายละเอียดบริษัท
4) โทนสี เช่น สีแดง ,สีเขียว ,สีพาสเทล
5) แนวทางการออกแบบ เช่น หรูหรา ,ทันสมัย ,เรียบง่าย
6) แนว Reference ที่ชอบ เพื่อให้เข้าใจสไตล์การออกแบบ

หมายเหตุ
1) สามารถอัพโหลดรูปภาพอ้างอิง jpeg,png,gif ไม่เกิน 6 รูป
2) สามารถอัพไฟล์เอกสาร jpeg,png,ai,psd,pdf,docx,rtf ไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (ถ้ามีหลายไฟล์ให้ใส่ zip,rar)
3) หากไฟล์ที่คุณแนบมีขนาดเกิน 20 เมกะไบต์ ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive หรือ one drive และทำเป็นลิ้งค์แนบในระบบ

ตัวอย่างผลงานออกแบบปฏิทิน

 เริ่มต้นสร้างโปรเจค